VerplaatsingstechniekenEen verplaatsingsprotocol is een formulier waarop per cliënt de afspraken worden vastgelegd hoe handelingen voor de betreffende cliënt op een bepaald moment of voor een bepaalde periode moeten plaatsvinden.
De Werkgroep KKNN heeft een online programma ontwikkeld. U kunt met dit programma snel en eenvoudig alle gegevens m.b.t. de verplaatsingsprotocollen van uw cliënten digitaliseren.


Login voor het online programma

Verplaatsingsprotocollen Werkwijze:

 • U vraagt een (proef)abonnement aan en krijgt een gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord toegestuurd.
 • Hiermee logt u in op deze site.
 • Voor u zijn de afdelingen van uw organisatie toegevoegd.
 • U kunt cliënten toevoegen per afdeling en zo nodig verwijderen.
 • Iedere cliënt krijgt een digitaal verplaatsingsprotocol. Daar kunt u algemene gegevens van de cliënt toevoegen en aanpassen: Bijvoorbeeld: naam, adres, begeleider, mobiliteit en bijzonderheden.
 • U vult de handelingen in die deze cliënt nodig heeft.  Er verschijnt een bijbehorend pictogram en een uitleg in pdf-bestand uit het boek.
 • Heeft u alles ingevuld dan wordt het protocol automatische opgeslagen in een database. Deze informatie is altijd en overal te bekijken als er internet aanwezig is.
 • U kunt zelf de zorgverleners van uw organisatie rechten geven om deze gegevens te onderhouden. 

Videorondleiding van het programma

 

Voordelen:

 • Alle informatie digitaal
 • Iedereen altijd up to date
 • Protocollen altijd inzichtelijk bij internet verbinding 
 • Ook op tablet en mobiel beschilbaar
 • Eenvoudig bij te werken
 • Geeft personeel duidelijke richtlijnen
 • Stimuleert bespreking
 • Het boek is naslagwerk voor de handelingen
 • Herkenbare pictogrammen
 • Up to date m.b.t. actuele praktijkrichtlijnen
 • Mobiliteitsklassen

  De mogelijkheden en beperkingen van de cliënten worden omschreven in mobiliteitsklassen. Deze indeling beschrijft de mate van medewerking van de cliënt. Het biedt de hulpverlener een richtlijn waar vanuit hij een keus kan maken voor het soort hulpmiddel en techniek.