Verplaatsingstechnieken


Ergocoach is afgeleid van ergonomie en is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Ergonomie komt van de Griekse woorden ‘ergon’ (werk) en ‘nomos’ (wet) en moet ervoor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers verzekerd wordt.
Ergocoach wil zeggen: Het begeleiden van collega’s in het samen oplossingen vinden voor het verlichten van de fysieke belasting in de werkomgeving.

 

Competent in:
Instrueren, motiveren en begeleiden vadmedewerkermem.b.t. fysiekbelasting

 • Overbrengevaprincipevadhaptonomitoegepasin begeleidingsvaardigheden
 • Overbrengen van kennis en vaardigheden over het gebruik van transferhulpmiddelen en manuele verplaatsingstechnieken principes vadhaptonomitoegepasin begeleidingsvaardigheden
 • Stimuleren van het gebruik van transferhulpmiddelen
 • Bijhouden van een naslagmap m.b.t. fysieke belasting/hulpmiddelen

Signaleren, analyseren, adviseren en oplossen van problemen m.b.t. fysieke belasting

 • Signaleren en adviseren bij algemene knelpunten op de werkplek en bij individuen op het gebied van fysieke belasting
 • Fungeren als aanspreekpunt voor collega’s en andere medewerkers ten aanzien van fysieke belasting en begeleidingsvaardigheden
 • Aanschaffen van hulpmiddelen via protocol. Introduceren van het hulpmiddel in samenwerking met de betreffende discipline

Bewaken van de continuïteit en uitvoering m.b.t. preventiebeleid 

 • Begeleiden van de implementatie van het preventiebeleid op de werkplek
 • Bewaken van de continuïteit en de uitvoering van het (door de directie geaccordeerde) preventiebeleid op de werkplek en protocollen op de groep
 • Begeleiden en bewaken van het gebruik van de verplaatsingsprotocollen


Inhoud
:

 • Kennis en vaardigheden op het gebied van haptonomisch werken
 • Kennis en vaardigheden verplaatsingstechnieken, manueel en met transferhulpmiddelen
 • Kennis en vaardigheden van het opstellen de praktijkrichtlijnen de protocollen
 • Didactische vaardigheden ten aanzien van oplossingsgericht begeleiden

 

Praktische informatie

Dit programma is op aanvraag te volgen. Ga voor meer informatie naar het contactformulier.

Winst

Uit onderzoek blijkt en in praktijk zie je dat instellingen met ergocoaches:

 • Een daling in verzuim van medewerkers hebben
 • De praktijkrichtlijnen beter toepassen
 • In algemene zin hun beleid ten aanzien van fysieke belasting beter ingevoerd hebben